Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Serveis a les famílies

 

Al llarg del desenvolupament del camí lector dels fills, les famílies juguen un paper molt destacat. El mateix passa amb l’accés a internet: és de gran importància vetllar per la seguretat dels llocs per on naveguen.

Per això, algunes de les seccions de la Sala Infantil estan especialment destinades a ajudar als pares i mares en aquesta tasca, com ara:

  • L’Espai Menuts, que gira a l’entorn del triangle bebè-llibre-adult.
  • La secció de documents SER PARES, específicament pensada perquè els pares i mares trobin informació relativa al naixement, l’educació i el lleure dels infants, des del moment de l’embaràs fins a l’adolescència.