Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Serveis a les escoles

 

 

Un dels principals serveis de la Biblioteca és l’organització de visites escolars en col·laboració amb els centres educatius del municipi i la Regidoria d’Educació. S’adrecen als alumnes de 2n i 6è de primària, i tenen com a objectiu principal el de proporcionar-los coneixements relacionats amb el seu funcionament, organització, serveis, recerca d’informació, ús del catàleg i altres aspectes relacionats amb el centre.

Els continguts específics per a cadascun dels cursos són:

  • 2n: ‘Coneixement general de la Biblioteca‘.
  • 6è: Introducció a la ‘Cerca d’informació en el catàleg en línia‘.

Així, en acabar el cicle d’educació primària, tots els alumnes han visitat la Biblioteca un mínim de 2 vegades. D’aquesta manera, hauran adquirit els coneixements necessaris per poder treure el màxim profit tant del material com de la resta de serveis bibliotecaris.