Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Renovacions i reserves

 

 

Es poden fer fins a 3 renovacions de tots els documents que es tinguin en préstec, sempre que el document no estigui reservat per un altre usuari, i 5 reserves, tant de documents de la Biblioteca del Vendrell com de qualsevol altra del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Les renovacions i reserves es poden realitzar directament a la Biblioteca, o per telèfon.

Els usuaris disposen també de la possibilitat de gestionar les seves pròpies renovacions a través del catàleg Argus.

Aquesta opció, però, no està activada en el cas de les reserves.