Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Col·laboració institucional i patrocinadors

COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL I PATROCINADORS

La Biblioteca convida les empreses, fundacions i institucions a formar part activa de la seva programació i activitats, i d’aquesta manera impulsar noves formes d’intermediació entre la biblioteca, la comunitat, el territori i la societat.

Aquestes sinergies es treballen conjuntament tenint en compte els interessos, els valors i les prioritats de les empreses o entitats benefactores o col·laboradores.