Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Donacions

La Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell agraeix els donatius de llibres i documents per tal de completar i ampliar el fons bibliogràfic i posar-lo a disposició de tots els lectors. La Biblioteca es reserva el dret d’admissió del material bibliogràfic donat tant per institucions com per particulars. Es valorarà la possibilitat d’acceptació segons diferents criteris, entre els quals també els de l’interès, la utilitat i la idoneïtat per a la nostra col·lecció.

Els usuaris interessats en fer donacions de documents hauran de seguir els criteris establerts per la Biblioteca. Però és imprescindible que estiguin en bon estat, actualitzats, nets i sense anotacions.

S’accepten:

 • Obres de ciències que no superin els 2 anys d’antiguitat.
 • Obres d’humanitats que no superin els 2 anys d’antiguitat.
 • Obres sobre El Vendrell, el seu entorn social, cultural i històric… la comarca i autors vendrellencs, sigui quina sigui la seva antiguitat.
 • Obres de ficció de rigorosa actualitat.
 • Material audiovisual (DVD i DVD Infantils), en bon estat i original, que no superin els 2 anys d’antiguitat.
 • Llibres infantils de ficció i de coneixement que no superin els 5 anys d’antiguitat.

 

No s’accepten:

 • Llibres de text, documents en mal estat de conservació o usats (com ara llibres d’exercicis, retallables o quaderns d’acolorir).
 • Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei.
 • Obres en diversos volums que no estiguin completes.
 • Llibres d’informàtica o tècnics.
 • Obres de referència com diccionaris i enciclopèdies.

 

La Biblioteca no es compromet a fer un seguiment ni control dels donatius, i es reserva el dret de decidir-ne la ubicació, ús i destí del material donat, així com la possibilitat de poder redirigir les donacions o part del material que no s’ubiqui a les sales obertes al públic, a altres biblioteques del territori o a altres destins i finalitats possibles i contemplats per la mateixa Biblioteca dins de l’exercici de les seves funcions.