Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Còmics

 

La Biblioteca disposa d’un fons especialitzat en còmics, tant per a adults com per a infants.

El fons corresponent als adults es troba a la Planta 2, on també es pot trobar la premsa diària, així com el fons audiovisual i el de revistes.

La secció de còmics inclou els millors títols espanyols, europeus, americans i manga.

El fons es va ampliant periòdicament per incorporar les novetats que es van publicant.