Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Qui som?

MISSIÓ

La Biblioteca Pública Terra Baixa és un equipament municipal de proximitat, de cultura, de coneixement i d’informació, gratuït i obert a tothom.

Oferim un espai d’accés lliure a uns serveis, eines, recursos i activitats que tenen com a objectiu fomentar el plaer per la lectura i facilitar el creixement i l’aprenentatge personal i individual al llarg de la vida, en un entorn de trobada col·lectiva que promogui la creació de vincles, l’intercanvi d’experiències i, en definitiva, la cohesió com a ciutadans, tot col·laborant i treballant conjuntament amb entitats i altres agents culturals i socials.

Som una entitat amb història i de referència dins del Vendrell que custodia una àmplia col·lecció de continguts locals i amb valor patrimonial.

 

VISIÓ

Ser un equip de persones compromeses amb el benestar individual, amb el progrés social i tecnològic, i implicades en el treball transversal i rigorós per a la promoció i millora de la vitalitat cultural del Vendrell, així com de la cohesió de la nostra societat, des d’una perspectiva de coherència amb el nostre entorn i territori.

 

VALORS

  • Compromís amb el lector, gestió de qualitat en l’estat dels documents, en l’atenció personalitzada (sigui individual o per a grups), en l’organització i en els processos.

  • Equip de treball amb implicació envers la feina, els companys i l’esperit centenari de servei públic de les biblioteques.

  • Atenció/innovació a l’evolució constant de l’entorn des d’una òptica polièdrica, cultural, social o tecnològica però també local i global i de nous hàbits.

  • Cooperació/participació, tant en el treball intern com en l’extern, en les relacions i treball amb els agents culturals i socials del municipi i altres.