Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Internet, ofimàtica, Wi-Fi…

 

La Biblioteca disposa d’ordinadors d’accés públic amb els quals es pot accedir a Internet o fer servir el programari d’ofimàtica que hi tenen instal·lat.

Aquests equips es troben a la Sala Infantil i a la Planta 3 (Sala de Col·lecció Local i Serveis Informàtics).

Abans de fer-los servir per primera vegada cal registrar-se com a usuari/ària d’aquest servei en qualsevol dels taulells, presentant el carnet de la Biblioteca o el DNI.

Els menors de 14 anys poden usar l’accés a Internet prèvia autorització escrita d’un adult responsable (pare, mare o tutor/a).

Tant els infants com els adults disposen de 4 hores de connexió gratuïta a internet cada dia. Si es vol imprimir algun document, els preus són els següents:

  • Impressions en blanc i negre: 0,15 € per pàgina.
  • Impressions en color: 0,50 € per pàgina.

La connexió a la xarxa Wi-Fi és gratuïta i es pot fer des de qualsevol planta de l’edifici.