Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Préstec Interbibliotecari

 

 

 

En cas que la Biblioteca no disposi d’un document concret, es pot demanar a qualsevol altre centre de la xarxa de biblioteques mitjançant el servei de Préstec Interbibliotecari.

Excepte en casos especials, el cost és gratuït.