Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Préstec i retorn de documents

SERVEI DE PRÉSTEC

El servei de préstec de la Biblioteca ofereix la possibilitat de portar a casa, de manera gratuïta, fins a un màxim de 30 documents, que es poden repartir entre llibres, CDs, DVDs o revistes.

Tot aquest material es pot tenir durant un màxim de 30 dies.

Per tal de poder fer ús d’aquest servei, és obligatori disposar del carnet de la Biblioteca.

 

RETORN DE DOCUMENTS

El tràmit de retorn de documents a la Biblioteca el pot fer qualsevol persona, encara que no sigui el titular del carnet. També hi ha una bústia, al costat de la porta d’entrada, on es pot deixar el material a retornar quan la Biblioteca està tancada.

Quan el retorn de documents es fa amb retard, el sistema informàtic aplica automàticament una penalització de:

  • 1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec;

  • per cada 90 punts de penalització acumulats s’aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec de totes les biblioteques públiques durant 15 dies.

En cas de pèrdua d’un document o de què s’hagi fet malbé, caldrà restituir-lo a la Biblioteca. Per a fer-ho, caldrà comprar el mateix exemplar o, en cas que això no sigui possible, abonar la taxa per tipus de document aprovada per l’Ajuntament.