Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Servei de préstec a col·lectius

 

 

Els col·lectius i entitats de la comarca (com escoles, residències d’avis, etc.) poden fer ús del servei de préstec en condicions especials per atendre les seves necessitats.

Per a fer-ne ús cal posar-se en contacte amb el personal bibliotecari per tal de delimitar tant la quantitat de documents com el temps de préstec que es necessitin.