Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Col·lecció Local

La Col·lecció Local de la Biblioteca està integrada per documents de diferents tipologies (llibres, audiovisuals, fotografies, cartells, premsa, material gràfic, fullets, etc.),que fan referència al Vendrell i Baix Penedès; aquells que han estat creats per autors nascuts al Vendrell i comarca o obres publicades al Vendrell o entorn.

Els seus fons es troben a la Planta 3 de la Biblioteca, i té com a principal objectiu el de la preservació i conservació del patrimoni bibliogràfic d’aquest territori. La Col·lecció Local és una col·lecció viva. Constantment es va ampliant el seu fons amb noves entrades de documents.

En aquesta secció s’hi inclou la Biblioteca Digital Vendrellenca, un repositori que permet consultar documents principamlent antics digitalitzats pertanyents a la Col·lecció Local amb l’objectiu de donar-los la màxim difusió i alhora preservar-los.

També es pot accedir a la premsa vendrellenca més antiga digitalitzada a través del portal ARCA, l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues.