Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Informació i consultes

 

Un dels serveis que ofereix la Biblioteca és el d’assessorament i ajuda en la recerca d’informació.

Per demanar-lo cal adreçar-se a qualsevol dels taulells, trucar al telèfon 977 662 118 o escriure a l’adreça de correu electrònic biblioteca@elvendrell.net