Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Activitats infantils

 

Des de l’Àrea Infantil de la Biblioteca, integrada per la Sala Infantil i l’Espai Menuts, s’organitzen al llarg de l’any diverses propostes encaminades a introduir als infants en el gust pels llibres i la lectura.

N’hi ha per als diferents grups d’edat, i també per al públic en general o específiques per a escoles.

Els principals projectes d’aquestes característiques són: