Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Visites escolars

 

La Biblioteca Pública Terra Baixa organitza visites escolars en col·laboració amb les escoles del municipi i la Regidoria d’Educació.

Adreçades als alumnes de 2n, 4t i 6è de primària de les escoles del Vendrell que ho sol·licitin, tenen com a objectiu principal el d’adquirir coneixements relacionats amb el funcionament, organització, serveis, recerca d’informació, ús del catàleg i altres aspectes relacionats amb el centre.

Als alumnes de 2n se’ls ofereix un ‘Coneixement general de la Biblioteca. Els de 4rt treballen paràmetres relatius a ‘Ordenació, classificació i localitzaciódels documents; i els de 6è s’introdueixen en la ‘Cerca d’informació en el catàleg en línia.

D’aquesta manera, en acabar el cicle d’educació primària, tots els alumnes acaben visitant la biblioteca un mínim de 3 vegades, amb la qual cosa treballen en aquest itinerari els nivells de coneixement necessaris i es troben en disposició de treure’n el màxim profit.

L’objectiu final és unificar aquesta activitat per a totes les escoles i aconseguir que tot l’alumnat adquireixi eines per afrontar els seus estudis i autonomia a l’hora d’utilitzar qualsevol biblioteca.