Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Butlletí anual de Col·lecció Local: noves incorporacions

Des de l’any 2014 i de forma anual, la Biblioteca edita una guia amb les noves incorporacions al fons local d’aquell any. El recull aplega publicacions que tenen com a eix comú ser d’autoria vendrellenca o baixpenedesenca; de tenir un contingut temàtic relacionat amb qualsevol aspecte del Vendrell o de la seva comarca, i, finalment, d’edició, la publicació o la impressió d’un document fet al Vendrell o a la comarca.

Els documents poden presentar només alguna d’aquestes característiques o més d’una. En qualsevol cas, són prou significatius i rellevants al municipi i el seu entorn més proper com per formar part de la Col·lecció Local i del patrimoni vendrellenc, del qual cal assegurar la preservació per al futur.

Feu clic als enllaços següents per consultar les corresponents a cada any: