Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Planta 0: vestíbul, accés a l’Àrea Infantil, Sala Polivalent…

 

A la Planta 0 de la Biblioteca hi ha el vestíbul de l’entrada amb el taulell d’informació i préstec.

També s’ubiquen en aquest espai el despatx de direcció, els lavabos i un accés a la Sala Polivalent.

Així mateix, aquesta és la zona que condueix fins a l’Àrea Infantil, formada per l’Espai menuts (de 0 a 3 anys) i la Sala Infantil.