Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Publicacions

Des de la Biblioteca Pública Terra Baixa s’elaboren diferents materials informatius amb periodicitat mensual o anual. Des dels butlletins de novetats bibliogràfiques incorporades a la col·lecció local als pregons de la lectura, entre altres exemples.

Es poden consultar totes aquestes publicacions fent clic aquí.