Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Ser pares

Ser pares

I per als pares?

També hem pensat en els pares, educadors, avis i mestres.

Per a ells tenim, a la Sala Infantil, una secció específica que s’anomena “Ser Pares”, on trobaran llibres i altres materials que els ajudaran en la seva difícil tasca educativa. Es tracta de documents que tracten temes relacionats amb l’alimentació, l’educació, la psicologia o l’embaràs, entre molts altres.