Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

 

 

Lletra lligadalletra de pal

Les primeres passes en el món de la lectura són molt importants. És el moment de conèixer les lletres i les primeres paraules.

A la Sala Infantil disposem d’un complet fons de llibres amb lletra de pal i lletra lligada, adequats per als diferents nivells d’aprenentatge lector.