Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Llibres d’imaginació

Contes 2

Contes, contes i més contes. Segur que a la Sala Infantil hi trobaràs llibres adequats al teu nivell de lectura i als teus gustos. Estan classificats per grups d’edat, i perquè et siguin més fàcils de localitzar estan diferenciats per gomets de color:

  • Els contes del gomet blau (recomanats de 3 a 7 anys) són per als qui comencen a aprendre a llegir. Hi predomina la imatge i la il·lustració sobre el text.

  • Els del gomet vermell estan recomanats per al grup de 7 a 10 anys. Són contes més llargs, per als que ja saben llegir. Continuen sent il·lustrats, però el text ja té importància per si sol.

  • Els contes amb gomet verd són, principalment, per als qui tenen entre 10 i 12 anys. Es tracta de petites novel·les que expliquen històries de diferents temàtiques: por, aventures, amor, misteri… El text és l’element essencial del llibre, i hi trobem poques il·lustracions.