Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Visites escolars

Visites escolars

La Biblioteca organitza visites escolars en col·laboració amb les escoles del municipi i la Regidoria d’Educació.

Adreçades als alumnes de 2n i 6è de primària de les escoles del Vendrell que ho sol·licitin, el seu principal objectiu és adquirir coneixements relacionats amb el funcionament, organització, serveis, recerca d’informació, ús del catàleg i altres aspectes relacionats amb el centre.

La sessió destinada als alumnes de 2n té com a objectiu oferir ‘Coneixement general de la Biblioteca‘.

En el cas dels alumnes de 6è,  se’ls introdueix en la ‘Cerca d’informació en el catàleg en línia‘.

D’aquesta manera, en acabar el cicle d’educació primària, tots els alumnes acaben visitant la Biblioteca un mínim de dues vegades, amb la qual cosa treballen en aquest itinerari els diferents nivells de coneixement necessaris i es troben en disposició per a treure’n el màxim profit.

L’objectiu final és unificar aquesta activitat per a totes les escoles i aconseguir que tot l’alumnat adquireixi eines per afrontar els estudis i autonomia a l’hora d’utilitzar qualsevol biblioteca.