Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Còmics i Manga

Manga
Còmics

“Manga” és una paraula japonesa que vol dir “historieta”.

El manga, generalment, és en blanc i negre, i té un estil més ràpid que altres còmics.

Els trobaràs al final de la rampa que porta del vestíbul cap a la Sala Infantil.

A l’etiqueta del llom hi posa IC AOI que vol dir:

I d’Infantil

C de Còmic

AOI  són les tres primeres lletres de l’autor del manga.

 

Un “còmic” o historieta il·lustrada és una narració realitzada mitjançant una seqüència d’imatges que transmeten una història.

Els trobaràs també al final de la rampa que porta del vestíbul cap a la Sala Infantil.

A l’etiqueta del llom hi posa IC IBA que vol dir:

I d’Infantil

C de Còmic

IBA  són les tres primeres lletres de l’autor del còmic.