Generic selectors
Només coincidències exactes
Cerca en títol
Cerca contingut
Cerca a publicacions
Cerca a les pàgines

Serveis a les escoles

Des de l’Àrea Infantil col·laborem i donem suport a les escoles del municipi i resta de la comarca per fomentar la lectura i l’alfabetització informacional.

Us oferim:

Carnet d’entitats

Per fer ús del servei de préstec, els centres escolars  poden sol.licitar un carnet a la biblioteca (sigui com a centre o com a grup classe). El carnet permet disposar de documents durant el període de temps que es consideri convenient. Només cal que un professor o professora se’n faci responsable.

Préstec

La biblioteca ofereix el préstec dels seus documents a les escoles que ho sol·licitin. Això no obstant, oferim lots de documents temàtics. Només ens heu de comunicar el tema o els temes que voleu treballar, amb una certa antelació, per poder localitzar i preparar els lots de documents.

Recomanació de lectures